Looiseweg 1 6595 PA  Ottersum  |   Email: kdv@debontekoe.info  |  Tel. 0485-542531

Samen
Inlevend
Vrijheid
Aandacht
Geborgenheid

Zakelijk

Algemeen

  • U sluit zelf met ons een overeenkomst af.
  • U betaalt ook zelf, via een automatische incasso per maand vooraf, de factuur.
  • Bij afwezigheid, door bv ziekte, vervalt de betalingsplicht niet.

Financiering

  • De belastingdienst betaalt u, afhankelijk van het belastbaar inkomen, een tegemoetkoming.
  • Uw werkgever(s) kunnen ook bijdragen in de kosten voor de kinderopvang.
  • Voor meer informatie kunt u kijken op www.belastingdienst.nl of bellen met de belastingtelefoon, 0800-0543

Wachtlijstbeleid
Uitgangspunt hierbij is de datum van inschrijving. Echter:

  • een kind uit een gezin waarvan er al een of meerdere kinderen worden opgevangen heeft voorrang.
  • bij uitbreiding van dagen/ dagdelen van geplaatste kinderen wordt ook voorrang verleend.
  • kinderen van personeel hebben voorrang.

Opzeggen
De dag vóór de 4e verjaardag van uw kind loopt het desbetreffende kindgebonden contract automatisch af. Mocht uw kind niet direct de basisschool kunnen bezoeken, i.v.m. bijvoorbeeld een vakantieperiode, dan kan bekeken worden of het contract tijdelijk verlengd kan worden.

Wilt u voortijdig stoppen met de afname van dagen/dagdelen dan hanteren wij een opzegtermijn van 1 maand, dit mede om het kind duidelijk door deze periode te begeleiden. U dient schriftelijk op te zeggen.

Tarieven
Wanneer uw interesse is gewekt in kinderdagverblijf 'De Bonte Koe' kunt u telefonisch een informatiepakket met geldende tarievenlijst en uitgebreid informatieboekje aanvragen.

Inschrijvingen
U kunt uw kind inschrijven middels het inschrijfformulier op deze website of middels het inschrijfformulier dat toegezonden kan worden met ons informatieboekje en geldende tarieven. Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden. Wanneer wij de inschrijving hebben ontvangen zullen wij een bevestiging van ontvangst sturen.

Privacybeleid