Looiseweg 1 6595 PA  Ottersum  |   Email: kdv@debontekoe.info  |  Tel. 0485-542531

Samen
Inlevend
Vrijheid
Aandacht
Geborgenheid

Begeleiding:

Wij zijn een professioneel KDV dat landelijk geregistreerd staat, wij worden zodoende jaarlijks gecontroleerd op

  • kwaliteit
  • veiligheid
  • gezondheid
  • brandpreventie

De dagelijkse leiding van ons kinderdagverblijf 'De Bonte Koe' is in het bezit van de juiste opleidingspapieren  (bv SPW3- SPW4).

Het management/leidinggevende is afkomstig uit de basisschoolwereld. Dit heeft grote meerwaarde voor de oudste peuters die zullen doorstromen naar de Basisschool. Tevens zijn alle medewerksters in het bezit van:

  • Een geldig EHAK (eerste hulp aan kinderen) diploma met levensreddend handelen, reanimeren en het bedienen van een AED. (evt. aangevuld met een EHBO diploma)
  • De meeste medewerksters zijn in het bezit van het diploma BHV.
  • Instromend personeel zal deze diploma’s moeten kunnen overleggen of bereid zijn tot het volgen van de cursussen en herhalingslessen.

Ook zijn wij steeds op zoek naar vernieuwingen op ons vakgebied en verdiepen wij ons in deze. 2x per jaar biedt ‘De Bonte Koe’ een vakgerichte training aan de medewerkers aan.

‘De Bonte Koe’ werkt nauw samen en indien nodig, met een vaste orthopedagoog. Deze orthopedagoog kijkt over de schouder mee t.a.v. extrazorg die mogelijk uitgezet mag worden. Er wordt op deze momenten speciaal gelet op de interactie tussen de PM-ers en de kinderen. U als ouder/verzorger zal altijd toestemming geven met betrekking tot het inschakelen van deze hulp. Daarnaast heeft deze persoon een coachende functie en verzorgt regelmatig de deskundigheidbevordering voor het hele team.

 

Privacybeleid