Looiseweg 1 6595 PA  Ottersum  |   Email: kdv@debontekoe.info  |  Tel. 0485-542531

Samen
Inlevend
Vrijheid
Aandacht
Geborgenheid

Ouder/Verzorgercontact

Mondeling oudercontact vinden wij enorm belangrijk!

Om een goede opvang voor de kinderen te realiseren hebben wij u als ouder, verzorger nodig.

U bent immers degene die uw kind het beste kent!

Daarom zullen wij vanaf de inschrijving constant met u in gesprek blijven over het welbevinden, de ontwikkeling, de groei en gezondheid van uw kind.

Tot het eerste jaar zal naast het mondelinge contact ook schriftelijk contact zijn, dit om de veranderingen in bv welbevinden, ontwikkeling, voeding, dagritme en gezondheid te waarborgen.

Tevens kunt u als ouder / verzorger de snelle groei in het eerste jaar vasthouden voor later.

* U als ouder / verzorger krijgt jaarlijks de gelegenheid een thema-avond bij te wonen. Deze wordt georganiseerd door de leiding van 'De Bonte Koe' en de oudercommissie (OC). Deze thema-avond staat onder leiding van een deskundige. De themakeuze ligt bij u als ouder / verzorger en evt. de leiding. (thema's in het verleden waren bv 'voeding', het behalen van het certificaat EHAK (eerste hulp aan kinderen) en 'peuterpuberteit').

* Wij observeren alle kinderen de hele dag. Hierdoor kunnen wij goed inspelen op de behoeften van ieder individueel kind. Daarnaast observeren wij op geijkte momenten volgens de CED- groep. Deze methode bestaat uit 4 modules: sociale competenties, zo reken ik, motorische ontwikkeling en spraak/taal ontwikkeling. Mocht het zo zijn dat er vanuit deze observaties of andere situaties, (bijvoorbeeld: welbevinden of cognitieve ontwikkeling) behoefte is om met u als ouder in gesprek te gaan, dan plannen wij graag een overlegmoment.

* Daarnaast kunt u vragen hebben over bijvoorbeeld de ontwikkeling, het welbevinden, de groei of de voeding van uw kind. Ook hiervoor plannen wij graag een gesprek.

* Daarnaast organiseren wij, bij voldoende animo, tweejaarlijks een algemene ouderavond met informatie over bv pedagogisch beleid en handelen.

* Informeel is de jaarlijks terugkerende 'Bonte Koe dag', die georganiseerd wordt door het management en de OC.

Privacybeleid