Looiseweg 1 6595 PA  Ottersum  |   Email: kdv@debontekoe.info  |  Tel. 0485-542531

Samen
Inlevend
Vrijheid
Aandacht
Geborgenheid

Wie zijn wij?

Kinderdagverblijf 'De Bonte Koe' is een professioneel, particulier kinderdagverblijf met enthousiaste pedagogisch geschoolde medewerksters. Samen willen wij de kinderen extra prikkelen in hun ontwikkeling d.m.v. bijzondere (groene) activiteiten.

Ons kinderdagverblijf 'De Bonte Koe' biedt plaats aan kinderen vanaf 8 weken tot de basisschoolleeftijd.

Het kinderdagverblijf voldoet aan de laatste nieuwe landelijke, wettelijke eisen en zal hierop gecontroleerd worden door
de GGD en brandweer. De GGD rapporten zijn te lezen op de website van het 'landelijk register kinderopvang': www.landelijkregisterkinderopvang.nl Wij staan hier geregistreerd onder nummer 754689724.

Wij zijn een kleinschalig kinderdagverblijf, dit in het belang van de kinderen en ouders / verzorgers.
Door deze kleinschaligheid kunnen wij veel aandacht besteden aan het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen.
Voor u als ouder betekent de kleinschaligheid, dat u uw vragen en opmerkingen direct bij de juiste persoon kunt neerleggen.

Wij zijn aangesloten bij: het landelijk loket klachten en geschillen voor kinderopvang en peuterspeelzalen.
U als ouder kunt altijd informatie inwinnen bij het klachtenloket.
Via de site www.klachtenloketkinderopvang.nl of per mail: info@klachtenloket-kinderopvang.nl
Telefoon: 0900-1877 maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur

 

Binnenkort volgt hier onze nieuwe teamfoto. 

Privacybeleid