Looiseweg 1 6595 PA  Ottersum  |   Email: kdv@debontekoe.info  |  Tel. 0485-542531

Samen
Inlevend
Vrijheid
Aandacht
Geborgenheid

Waar staan wij voor?

Onze visie:
Het scheppen van een omgeving waarin alle kinderen zich prettig en veilig voelen, een omgeving met voor iedere leeftijd uitdagingen, een omgeving waarin alle kinderen zichzelf mogen en kunnen zijn.

Vanuit deze basis stimuleren en begeleiden wij de ontwikkeling tot zelfstandige, sociale mensen met respect voor zichzelf, anderen en hun omgeving.

Wij willen een omgeving creëren waarin de kinderen en wij ons kunnen verwonderen hoe de wereld in elkaar zit.

Wij creëren situaties die uit zullen dagen tot zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel, waarbij voorop staat dat het kind, kind mag zijn!

De kernwaardes van kinderdagverblijf ‘De Bonte Koe’

 • Vrijheid- Geborgenheid- Aandacht- Samen- Inlevend

  Enkele korte omschrijvingen, waarbij wij, als team van ‘De Bonte Koe’, aan denken bij onze kernwaardes.

  Vrijheid:
 • In ruimte/omgeving/speel- leeraanbod/ contact met dieren maken.
 • In keuzes maken, wat gaan we doen vandaag? Bos, markt, bibliotheek, boerderij.
 • Om kind te mogen zijn.
 • Om te zijn wie je bent (kinderen, ouders/ opvoeders, pedagogisch medewerker (PM- ers)) in religie, afkomst, ontwikkeling.
 • Van meningsuiting voor groot en klein.
 • De ouder heeft de vrijheid om een lijn uit te stippelen voor het kind, wij zullen er zoveel mogelijk in mee gaan.
 • De kinderen laten voelen/ ervaren hoe belangrijk vrijheid is, dat iedereen recht heeft op vrijheid.
 • Dat vrijheid de basis is van welbevinden, dat kinderen elkaar de vrijheid gunnen en geven.
 • Kinderen hebben de vrijheid nodig om grenzen te onderzoeken van eigen kunnen/ willen, dit is belangrijk voor de ontwikkeling en het leerproces.

  Geborgenheid:
 • Kind en ouder een veilig gevoel geven door, bv grenzen aangeven.
 • Aandacht voor gevoelens en daarop in spelen.
 • Een kind letterlijk geborgenheid laten voelen door lichamelijk contact wanneer het kind dit vraagt.
 • De kinderen laten ervaren/ zien dat de geborgenheid die wij als PM- er bieden ook waardevol is wanneer de kinderen dit uitdragen naar elkaar en bv het kleinvee.
 • Eigen rituelen hebben waardoor kinderen voelen dat het goed is. bv wanneer je de kinderen naar bed brengt eerst lekker instoppen, een aai over de wang geeft en een kus op het voorhoofd… “lekker slapen meisje, strakjes ben ik er weer.”
 • Ieder kind, iedere volwassenen, heeft bij troost, zijn eigen manier om geborgenheid te willen ervaren. Het ene kind wil direct als een coconnetje getroost,  het andere kind heeft hier minder behoefte aan. De ene volwassene heeft voldoende aan geborgenheid in ‘woord’ de andere volwassene ervaart een hand op de schouder als erg prettig.  Hier houden wij rekening mee.
 • Kleinschaligheid.

  Aandacht:
 • Voor de groep, (sfeer), maar zeker ook voor het individuele kind. Laten zien dat ieder kind belangrijk is.
 • Voor de natuurbeleving van kinderen en het verzorgen van het kleinvee en de moestuin.
 • Voor ouders, collega’s. De gedachtegangen en wensen van ouders en collega’s.
 • Voor diversiteit in activiteitenaanbod en gewoon knuffelen en stoeien luisteren en vertellen.
 • Voor de ontwikkeling d.m.v. een veilige/ uitdagende omgeving.
 • Voor kleine dingen die kinderen en onze ‘wereld’ (in de grootste zin van het woord) ons aanreiken en er daadwerkelijk iets mee doen. Je samen met de kinderen durven verwonderen in woord en daad bij, bv het uitkomen van een kuikentje! Een glimlach van een baby, een boze blik van een peuter,een traan van een ouder of collega. “Ik zie dat jij…..”
 • Kinderen leren aandacht te hebben voor anderen door het goede voorbeeld te geven, luisteren, oogcontact maken, uit laten spreken, op je beurt wachten tijdens een gesprek.

  Samen:
 • Veel professioneel contact met ouders over het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen, overdrachten zijn hierbij belangrijk.
 • Met alles en iedereen het beste willen voor de kinderen.
 • Kijken naar het kind.
 • Samen met de, ouders/ opvoeders en collega’s ontdekken hoe de ‘wereld’, in de breedste zin van het woord, in elkaar zit. 
  Ik denk hierbij aan de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen en hoe wij met eigen kennis en eventueel ook kennis van buiten af, het kind een veilige en   stabiele basis kunnen bieden. Als team te werk gaan in het kader van de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen en de ouders. Gebruik maken van ieders kwaliteiten, hulp aanbieden en hulp accepteren.
 • Ouders/ opvoeders mee laten denken om de diensten van ‘De Bonte Koe’ nog idealer, beter te maken.
 • Wanneer de ontwikkeling en/ of het welbevinden van het kind erom vraagt, samen met de ouder/ opvoeder er voor zorgen dat de vervolginstelling, bv BS, handvatten krijgt om het welbevinden en de ontwikkeling van het kind te waarborgen.
 • Waar mogelijk de kinderen betrekken in keuzes maken, “wat zullen wij vandaag gaan doen?” Kinderen casussen stellen en hun de gelegenheid geven samen het probleem op te lossen.
 • De kinderen de gelegenheid geven samen te werken. Samen zorg dragen voor een gezellige ruimte, voor het kleinvee. Hierdoor zullen de kinderen een hechte band opbouwen en onderhouden.
 • Kinderen leren delen, samenspelen, compromissen stellen, probleempjes oplossen.

  Inlevend:
 • Kijken naar de individuele behoeftes van het kind en ernaar handelen.
 • Met het kind meegaan, samen de weg van het kind in ontwikkeling bewandelen en sturen waar nodig.
 • Een kind mag boos zijn, verdriet hebben, pijn hebben! Het is onze taak te laten zien dat wij het kind (willen) begrijpen, accepteren en helpen in deze situaties.
 • Ook een ouder/ opvoeder mag boos zijn, verdriet hebben, pijn hebben, zorgen hebben! Het is onze taak te laten zien dat wij de ouder/ opvoeder (willen) begrijpen, accepteren en helpen in deze situaties.
 • Gevoelens benoemen van iedereen. (dus ook de jonge en zeer jonge kinderen).
 • Wat van groot belang is dat wij ons ook inleven bij vreugde. Laat zien dat je blij bent met een blij kind. Dans, spring, lach en zing met het kind mee.

 

Privacybeleid