Looiseweg 1 6595 PA  Ottersum  |   Email: kdv@debontekoe.info  |  Tel. 0485-542531

Samen
Inlevend
Vrijheid
Aandacht
Geborgenheid

Pedagogisch Plan

Kinderdagverblijf 'De Bonte Koe' heeft een heel eigen pedagogisch plan ontworpen. Door dit plan verdiepen wij ons steeds weer in ons handelen en onze benadering van de kinderen in verschillende situaties en op verschillende gebieden.

Wij onderscheiden een aantal specifieke gebieden en competenties, te weten:

  • Het welbevinden van het individuele kind.
  • Emotionele ontwikkeling.
  • Overdracht van waarden en normen.
  • De socialisatie van de kinderen.
  • De kennisverwerving van het individuele kind.
  • Zelfstandigheid en zelfvertrouwen.
  • Motorische ontwikkeling.
  • Creatieve ontwikkeling, waaronder probleem oplossend leven.

Ook, mede door dit pedagogisch plan, zullen wij de ouder / verzorger die interesse heeft in onze benadering van kinderen, op de hoogte houden van ons denken en doen. Ons pedagogisch plan is nooit af, het plan is in beweging, net zoals de kinderen van 'De Bonte Koe'.
Het pedagogisch plan is voor iedere ouder / verzorger, van kinderen die 'De Bonte Koe' bezoeken, te lezen. Wanneer een specifiek gebied verandert zullen wij de OC en u op de hoogte brengen middels de kwartaalnieuwsbrief of, indien nodig, een extra uitgave van de nieuwsbrief.

Privacybeleid