Looiseweg 1 6595 PA  Ottersum  |   Email: kdv@debontekoe.info  |  Tel. 0485-542531

Samen
Inlevend
Vrijheid
Aandacht
Geborgenheid

Dagverblijf en Omgeving:

Kinderdagverblijf 'De Bonte Koe' bestaat uit 2 verticale groepen, 'de muisjes' en 'de molletjes' en is zeer ruim van opzet. Zo hebben wij per groep de beschikking over twee ruime slaapkamers en een multifinctionele en knusse binnenspeelplaats. Hier worden leeftijdsgebonden activiteiten aangeboden, poppenkast gekeken, geluncht, gefeest en gedanst.

Vanuit alle hoeken van de rustige leefruimte hebben de PM-ers zicht op de spelende, ontdekkende kinderen in de groep. De leefgroep is veilig en uitdagend ingericht. Voor alle leeftijden zijn er knusse hoekjes gecreëerd, waar de kinderen zich al snel thuis zullen voelen.

Het buitengebeuren van kinderdagverblijf 'De Bonte Koe' is uniek!
Wij beschikken niet alleen over een grote buitenspeelplaats, waar 'de muisjes' en 'de molletjes' elkaar ontmoetten, waar naar hartenlust gefietst, geschommeld, geklommen en gegleden kan worden, (naast het spelen in de zandbak met watertafel voor de warme dagen) Maar waar de kinderen ons ook mogen helpen met de verzorging van ons kleinvee, de kippen, geiten en schapen. Wat zeker zo spannend zal zijn, zijn de ontdekkingstochten op stal bij de koeien en kalfjes, de moestuin, het kabouterbosje, boomgaard en het nabij gelegen bos. Dit alles zal ervoor zorgen dat de kinderen een onvergetelijke tijd zullen hebben op ons kinderdagverblijf ‘De Bonte Koe’.

De samenwerking met ’t Riezenbroek’
(dagbesteding voor ouderen)

Kinderdagverblijf ‘De Bonte Koe’ maakt sinds januari 2018 deel uit van (melkveebedrijf) ‘Thuijs aan de Niers’ waaronder ook de dagbesteding voor ouderen valt: ’t Riezenbroek’. In het verleden hebben wij al meerdere malen contact gehad met (licht dementerende) ouderen. Het contact dat onze kinderen maken met deze ouderen en het contact dat de ouderen met onze kinderen maken is zeer waardevol.

Beiden worden gestimuleerd in het deelnemen aan activiteiten en hebben daarbij veel plezier.
Denk hierbij bv aan ballen over rollen, liedjes zingen, muziek maken, samen boekjes lezen, een creatieve activiteit ontwikkelen, een wandeling maken op het erf. Daarnaast zijn deze contacten onder te brengen in de sfeer van sociale ontwikkeling: kijken wat de ander nodig heeft, geduldig zijn, hulpvaardig zijn, luisteren naar elkaar. De activiteiten zullen door de PM- ers en zowel de begeleiding van ’t Riezenbroek’ worden georganiseerd.

Het contact maken met ’t Riezenbroek’ is vrijblijvend en zetten wij niet standaard uit. Het bezoeken van de ouderen moet en mag de dagelijkse zorg en activiteiten van ‘De Bonte Koe’ niet belemmeren.

Wanneer wij contact zoeken met ’t Riezenbroek’ zullen wij altijd het BKR (beroepskracht- kind- ratio) volgen. Daarnaast liggen de verantwoordelijkheden en de zorg (bv wc-gang) voor de kinderen bij de PM- ers en de verantwoordelijkheden en zorg voor de ouderen bij de begeleiding van ’t Riezenbroek’. Wij trekken hierin een duidelijke scheiding om te voorkomen dat de kinderen zich niet geborgen voelen in deze toch wel vreemde omgeving.

Mocht het zo zijn dat, door het welbevinden van een oudere, het bezoek niet mogelijk is, zullen wij die dag geen bezoek afleggen. Wij worden, door de begeleiding van ’t Riezenbroek’, op de hoogte gehouden.

 

 

Privacybeleid