Looiseweg 1 6595 PA  Ottersum  |   Email: kdv@debontekoe.info  |  Tel. 0485-542531

Samen
Inlevend
Vrijheid
Aandacht
Geborgenheid

Aanmeldprocedure

Uw kind is welkom vanaf 8 weken tot 4 jaar.

U bent altijd van harte welkom, vóór de afname van zorg, de warme sfeer en omgeving te bekijken. U kunt voor het maken van een afspraak, alle werkdagen telefonisch contact opnemen met: Casi van Rens- Verwijst, management/teamleider KDV ‘De Bonte Koe’. Zij zal u graag een informatieboekje met de actuele tarieven sturen. Aanmelden kunt u uw kind vanaf uw zwangerschap. Dit doet u met een inschrijfformulier dat u op deze site kunt vinden. Indien U besluit uw kind aan te melden, ontvangt u van ons een bevestiging van uw aanmelding. Indien er plaatsing mogelijk is bieden wij u een contract aan; dit contract is kindgebonden. U stuurt per omgaande het contract en de bijgevoegde machtigingskaart, getekend retour. De plaatsing is na ontvangst door ons definitief. Een maand voor de datum van instroom ontvangt u een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Wij versturen u daarbij een vragenformulier over uw kind en de basisinformatie over onze zorg. Tijdens het kennismakingsgesprek kunt u bijzonderheden over de zorg voor uw kind aangeven en vragen stellen. Tijdens het kennismakingsgesprek krijgt u te horen hoe de verdere instroomprocedure zal verlopen.

Voor planning/roostervragen mailt u naar: planning@debontekoe.info  uw vragen worden maandag in behandeling genomen.

Om u en uw kind aan de nieuwe situatie te laten wennen is er een zogenaamd wenmoment waar u gebruik van kunt maken. Tijdens dit wenmoment kunnen we duidelijke afspraken maken en onze zorg afstemmen op uw kind en uw wensen.

Privacybeleid