Looiseweg 1 6595 PA  Ottersum  |   Email: kdv@debontekoe.info  |  Tel. 0485-542531

Samen
Inlevend
Vrijheid
Aandacht
Geborgenheid

Maatregelen bij ziekte van pedagogisch medewerksters en kinderen.

Informatie voor ouders.

30 oktober 2020
De besmettingen met het COVID-19 zijn er nog steeds.
Ook op ‘De Bonte Koe’ merken wij hier de gevolgen van.
De situatie vraagt om oplettendheid en inzet van ons allemaal.
Daarom willen wij graag een beroep doen op de medewerking van iedereen.

Corona- informatie
Wanneer er zich situaties voordoen die direct met de ouders gecommuniceerd moet worden zullen alle ouders een mail ontvangen. (bv over roostering).

Wij gaan ervanuit dat alle ouders de onderstaande websites bezoeken wanneer er zich in de thuissituatie klachten/ziektes voordoen. Dit om alle ouders zo min mogelijk te belasten met mails vanuit ‘De Bonte Koe’.
Dit i.o.m. de OC (oudercommissie) die signalen van ouders heeft binnen gekregen dat het lastig is om alle corona-mails bij te houden.

www.veranderingenkinderopvang.nl voor het protocol kinderopvang en COVID-19

www.boink.info/beslisboom voor de beslisboom

www.vrln.nl/nieuws/coronavirus

www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel

en/of neem contact op met het landelijk informatienummer 0800-1351

Maatregelen bij personeelskrapte door ziekte.
Graag willen wij alle ouders informeren over mogelijke maatregelen die wij moeten nemen bij personeelskrapte door ziekte, zoals het zoeken van vervanging binnen ons eigen team, samenvoegen van de groepen of in uiterst geval het tijdelijk sluiten van 1 of beide groepen.
Wij doen ons uiterste best om uitval van een PM-er (pedagogisch medewerkster) zo goed en snel mogelijk op te vangen.

U kunt ons helpen, sluiting zoveel mogelijk te voorkomen.
• Iedereen houdt zich aan de landelijke en locatie-specifieke maatregelen. Zie hiervoor: - www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel en/of www.vrln.nl/nieuws/coronavirus - de locatie-specifieke maatregelen zijn op alle toegangsdeuren van ‘De Bonte Koe’ te lezen.
• Heeft een kind klachten? Volg dan de stappen van de beslisboom. Ook volgen wij de beslisboom wanneer het gezin in een rood of oranje gebied op vakantie is geweest. Zie hiervoor: www.boink.info/beslisboom
• Blijft het kind thuis? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de groep, zodat de personeelsplanning aangepast kan worden.
• Heeft een huisgenoot klachten, dan volgen wij het protocol kinderopvang en COVID-19. www.veranderingenkinderopvang.nl
• Is er contact geweest met een persoon buiten het gezin met COVID- 19, dan volgen wij ook het protocol kinderopvang en COVID-19.
• Wanneer de personeelskrapte erg nijpend is kunnen wij bekijken of dat wij de groepen kunnen samenvoegen.
• Moeten wij een groep of beide groepen sluiten, dan kan het zijn dat wij ouders vragen of de opvang van het kind op die dag anders opgelost kan worden. Deze dag mag dan een later moment teruggezet worden. Wij moeten ons hierbij aan het BKR (beroepskracht kind- ratio) houden.
Uitgangspunten blijven dat de zorg veilig en verantwoord is. Het welbevinden van de kinderen gewaarborgd is.

Zo kunnen wij er samen alles aan doen om voor alle kinderen en ouders open te blijven. De betrokkenheid en bereidwilligheid van onze PM- ers om hier samen voor te zorgen is groot.

Help mee en volg de maatregelen bij brengen en halen.
Op ‘De Bonte Koe’ zijn de overdrachten nu veelal buiten. De ouders weten wanneer er een afspraak is gemaakt om binnen de overdrachten te houden (vooral de baby’s).
Wij snappen dat dit vervelend kan zijn, zeker nu het weer vaker zal regenen. Gezien het aantal besmettingen kunnen wij, op dit moment, niets veranderen. Wij hopen op ieders begrip.
• Houd altijd 1,5 meter afstand van alle volwassenen.
• Houd de overdrachten kort. Zijn er bijzonderheden, zet dit op papier of maak een belafspraak.
• Komt de ouder binnen? dan waarderen wij het zeer wanneer een mond-neusmasker wordt gedragen.
• Volg alle aanwijzingen op. Deze zijn te lezen op alle toegangsdeuren van het pand.
Ook leveranciers, inspecteurs en andere bezoekers vragen wij om een mond-neusmasker te dragen. De PM- ers dragen alléén een mond-neusmasker tijdens de binnen overdrachten.
Natuurlijk worden overal de landelijke hygiënemaatregelen goed nageleefd.

Zijn er vragen over bovenstaande informatie, dan kan er contact worden opgenomen met Casi van Rens- Verwijst. 0485-542531 (di- wo- do- vr). 

Privacybeleid